Aikido jako krok vpřed

Aikido jako...

Je to vidět od prvního okamžiku, kdy nováčci vkročí do dódžó. Drží se u dveří, postávají na okraji žíněnky. A pak najednou začíná hodina a oni musí udělat těch pár kroků a sednout si ke starším studentům. Udělají svoje první kroky na žíněnce – a také důležitý krok ke cvičení aikida.

V aikido většinou cvičíme ve dvojicích – jeden z dvojice útočí a druhý vykonává techniku aikida. Vztah partnerů i jejich společný pohyb má bojovou logiku: učíme se setkat s útokem, vést ho a neutralizovat – hozením nebo znehybněním partnera. Techniky vypadají jako čistě fyzická záležitost. Ale je to opravdu tak? Podívejme se blíže.

Útok jako projevení záměru

Už útok je zajímavý fenomén. Pro začátečníky je často těžké zaměřit partnera, jasně se rozhodnout nebo projevit svůj záměr. Jistě, pro některé je to poprvé, co se snaží někoho praštit nebo skutečně chytnout. Ale i když se osmělí, za jejich pohybem je vidět nerozhodnost, nejistota, neschopnost koordinovat svůj záměr se svým konáním.

Ten jednoduchý fyzický krok vpřed, který nám umožňuje překonat vzdálenost a dotknout se partnera, je cvičením rozhodnosti, jasného záměru, přiměřenosti konání, udržování rovnováhy…

A tak se s každým úderem nebo úchopem učí, že pokud se uvolní, záměr a pohyb se stanou jedním. Někdy to samozřejmě přeženou a nechají se svým záměrem strhnout. Dají do pohybu příliš síly, neodhadnou vzdálenost, ztratí rovnováhu a setrvačnost je odnese od cíle jejich útoku. I přílišná snaha může být na škodu.

Ten jednoduchý fyzický krok vpřed, který nám umožňuje překonat vzdálenost a dotknout se partnera, je cvičením rozhodnosti, jasného záměru, přiměřenosti konání, udržování rovnováhy… Tolik věcí užitečných pro život najdeme v jediném útoku, v jediném kroku.

Pvrní krok vede vpřed

Na druhé straně tu máme toho, kdo vstupuje do útoku a provádí techniku aikida. I u něj vede první krok vpřed. V aikidě před útokem neutíkáme, ale setkáváme se s ním, abychom ho mohli kontrolovat a vést. Tori (ten kdo vykonává techniku) jde také dopředu, naproti útoku. A to je ještě strašidelnější než útočit.

Protože tori musí tváří v tvář útoku překonat chuť utéct nebo schovat hlavu mezi ramena… Musí zůstat v klidu a se zdviženou hlavou jít naproti tomu, co přichází. I to se může v běžném životě hodit – když víme, jak se postavit čelem tomu, co se blíží – výzvám, hrozbám, těžkostem. Když neskrýváme hlavu do písku, ale jdeme vpřed.

Plynulý pohyb i rozvoj

Když se studenti aikida naučí první kroky tímto směrem, objeví se další výzva: plynulý pohyb. Je období, kdy už zvládají základní techniky, ale jejich pohyb v prostoru vypadá trochu jako video na Youtube se špatným připojením. Podchvíli se zaseknou, jakoby se po každém kroku potřebovali ujistit, že mají rovnováhu, promyslet si další krok, a pak ho možná udělat. Možná. Tuhnou v útoku i v technikách, trvají na své pozici, doslova “nechtějí udělat další krok”. Je to čas, kdy si moc pokroku a zábavy neužijí. Chvíli to trvá, ale pokud vydrží cvičit, přijdou jednoho dne na trénink a jejich kroky plynule navazují jeden na druhý.

Když vidím tu změnu, směju se sám pro sebe, protože se naučili postupovat vpřed. Jejich pokrok v aikidě pokračuje a je volnější a živější. A občas se mi pak zmíní, že změnili práci, našli si partnera nebo partnerku nebo jejich život “jenom” plyne lehčeji. Udělali další krok.

Naše kroky na tatami a v běžném životě se totiž nedají oddělit. Koneckonců, osoba která je dělá je stejná v dódžó, v práci i doma.

(Foto: Yeoryia Aslanidou)

Tyto články (které zveřejňuji také na portálu BudoNews) jsou o lidských kvalitách, které můžeme rozvíjet cvičením aikida. Samozřejmě, mnoho z těchto kvalit se dá najít i v jiných bojových uměních. Vztahuji je k aikidu, protože ho cvičím a tím pádem můžu být osobnější.

Musím ale napsat, že aikido není žádnou zárukou, že v něm najdete rovnováhu, dobrý životní postoj, schopnost komunikovat s druhými… Aikido je pouze nástroj, záleží na vás, jak ho použijete. Záleží na vaší zvědavosti, otevřenosti, vnímavosti a ochotě rozvíjet se.

A také je dobré vědět, že pouze čtením článků se z místa nepohneme. Ta důležitá věc, která nás ve skutečnosti posouvá dál, je pravidelné a vědomé fyzické cvičení.