Stávat se člověkem

Není důležité, jaké máte vzdělání nebo povolání, kolik peněz máte na účtu, jaké máte auto nebo dům. Z jistého pohledu také nezáleží na pohlaví, na náboženském vyznání ani na sportu, který děláte. To jsou všechno nálepky, role, činnosti nebo masky.

Ještě před tím, než jste obchodníkem, doktorem, architektkou, otcem, manželkou, katolíkem, baletkou… ještě před tím vším jste lidskou bytostí.

Vaše lidské kvality (například rovnováha, otevřenost, rozhodnost, laskavost, jasnost, vnímavost, celistvost, svoboda…) podmiňují všechno, co děláte v běžném životě. A zároveň můžou být tyto kvality vaší každodenní činností kultivovány.

Takže ta důležitá otázka je: pomáhá vám vaše každodenní činnost stávat se více člověkem?

Jestli ano, pak vaše lidskost prosvítí vaše každodenní konání – vaši práci, vztahy, cvičení… jednoduše se stanete lepším obchodníkem, doktorem, architektkou, otcem, manželkou… a navíc vás to všechno bude naplňovat.

Tohle je způsob, jak projevovat svoji skutečnou podstatu a mít ze svého života potěšení.

Pomáhám lidem najít spojení mezi jejich lidskostí a každodenním životem. Dělám tak prostřednictvím práce s vědomím a s tělem. Dělám tak ve svých projektech i během seminářů nebo individuálních sezeních.

Prohlédněte si tyto stránky, ovonějte, ochutnejte. Váš zážitek a jeho reflexe jsou důležité. Jak se cítíte, právě teď?

Háfiz: Stávat se člověkem

Jednou se za mnou stavil muž a hodiny mi vykládal,
jaké mívá “úžasné duchovní vize”.

A pak se zeptal, jakoby je chtěl potvrdit:
“Jsou ty zázračné sny pravdivé?”

“Kolik máš koz?”, zeptal jsem se na oplátku.
Zatvářil se překvapeně a odvětil:
“Já tu mluvím o nadpozemských viděních
a ty se ptáš
na kozy!”

A tak jsem se zeptal znovu:
“Přesně tak příteli. Kolik jich máš?”

“Jak chceš, Háfiz. Mám ve stádu šedesát dva kusů.”

“A kolik máš žen?”

I tato otázka ho překvapila, ale odpověděl:
“Čtyři.”

“A kolik máš v zahradě růžových keřů?
Kolik máš dětí?
Jsou tví rodiče ještě naživu?
Krmíš ptáky v zimě?”

Opověděl mi na všechno a já jsem mu řekl:
“Ptal ses, jestli jsou tvé vidění skutečné,
a já bych řekl, že jsou, pokud ti pomůžou stát se více člověkem,
vlídnějším ke každé bytosti a rostlině,
kterou znáš.”

Háfiz
Háfiz
perský básník ze 14. století