Individuální sezení: provázení změnou

Vždy kladu více otázek, než dávám odpovědí. A když pomáhám druhým nalézat odpovědi, dělám to hlavně prožitkem – přes cítění těla a emocí, tělesným nebo energetickým cvičením, hlasem, dotekem. Na univerzální návody a absolutní pravdy totiž nevěřím – všechno musíte v sobě objevit a zažít sami. Já vás můžu jen provázet, pozorovat a zlehka osvětlovat prostor, v kterém se pohybujete a do kterého sami míříte.

Pokud chcete jít hlouběji v pochopení sebe a své aktuální situace, nebo ve vás dozrává životní posun a chcete ho vědomě podpořit, nabízím vám individuální sezení.

Tato sezení mají rámec “koučingu”, avšak s klienty pracuji celistvě – nejen s myslí, ale také s prožitkem emocí a moudrostí těla. Tento přístup se někdy nazývá “somatic coaching” a přes zážitek a pochopení těla se dotýká naší skutečnosti mnohem hlouběji než pouhý rozhovor.

U těchto sezení budu vaším partnerem – pozorovatelem a průvodcem změny, kterou v životě hledáte. Kromě rozhovoru používám podle potřeby jednoduchá tělesná cvičení, práci s dechem a s vědomou pozorností (tzv. mindfullness).

Cílem sezení je rozšířit pochopení vašich myšlenkových, emočních i fyzických vzorců, najít a naučit se používat potenciál vás samotných a získat více svobody vybrat si směr svého života. Pracuji s obecnými lidskými kvalitami jako jsou uzemnění, rovnováha, hranice, rozhodnost, otevřenost, vnímavost a jasnost, schopnost cítit své hranice a komunikovat… Tyto vlastnosti které mají univerzální využití v každé oblasti našich životů.

To znamená, že rozvojem tohoto vašeho lidského potenciálu můžete ovlivnit svůj profesionální výkon, osobní vztahy, zdraví i finanční záležitosti.

Z naší spolupráce si navíc odnesete praktické techniky a cvičení, které můžete začlenit do svého každodenního života.

Prakticky

Pokud se se mnou chcete setkat, napište mi prosím mail na martin@martinsvihla.cz, následně mailem nebo telefonicky probereme rámcově váš zájem nebo zadání a domluvíme první schůzku. Během prvního setkání se seznámíme, vytyčíme směr a cíle spolupráce a začneme na tématu pracovat.

První sezení trvá cca. 90-120 minut a jeho cena je 2.000 Kč, během něho si také určíte počet, četnost a cenu dalších setkání podle vašich potřeb. Obvyklá četnost sezení je jednou za 3-6 týdnů, počet sezení záleží na vašem zadání a také na vaší ochotě pracovat na sobě samostatně v čase mezi sezeními.