Aikido

Aikido je pro mně cesta k jednotě. Na první pohled se jeví jako bojové umění – je souborem technik a principů, které využívají energii útoku k jeho neutralizaci. Hledání souladu s fyzickým útokem je však jen prostředkem, jak se naučit sjednocovat vnější i vnitřní protiklady. Jak dosahovat jednoty v sobě i s okolním světem.

Aikido se hodí pro muže i ženy, začít se dá v každém věku – cvičí dospělí, mladí lidé i děti. Ke cvičení nepotřebují začátečníci žádnou fyzickou kondici, předchozí zkušenosti s bojovým uměním a sportem nebo zvláštní nadání. Postupným tréninkem se dovednosti, pohyby i kondice zlepšovují a aikido prostřednictvím jednoduchého cvičení nabízí rozvoj ve fyzické i psychické oblasti, zdraví a také duchovní vhled.

Protože je aikido cesta, vede nás, jen pokud po ní kráčíme. Pokud vás elegantní pohyb nebo ideály aikida přitahují, počítejte s tím, že trénink znamená být alespoň dvakrát týdně na žíněnce. Několik let.

O tom, jak zajímavé to může být, se můžete dočíst v příručce pro začátečníky našeho klubu Aikido Praha Vinohrady. Nebo se rovnou podívejte na stránku o náboru.

Já a aikido

S bojovým uměním, přesněji s karate, jsem začal v roce 1988. V roce 1995 jsem se seznámil s aikidem, které mě fascinuje dodnes. Mé první pravidelné učení pro děti a dospělé začalo kolem roku 1997 v Banské Bystrici. O dva roky později jsem dokončil dálkové studium trenérství na FTVŠ Univerzity Komenského v Bratislavě a stal se trenérem 1. třídy. V roce 2001 jsem založil univerzitní aikido klub v Žilině, který jsem vedl dva roky. Po zkušenostech s cvičením i výukou v několika dalších klubech jsem v roce 2007 otevřel Aikido Praha Vinohrady, které vedu dodnes.

Moje práce o aikido