Cesta pravého muže

Projekt byl ukončen.

Cesta pravého muže je společný projekt 7 mužů – lektorů osobního rozvoje. Cílem tohoto online programu je přes cestu o sedmi zastávkách inspirovat muže v základních oblastech mužských životů a skrze ně je přivést k jejich vlastní vnitřní pravdě. Program je zaměřen na muže, zajímavý může být však i pro ženy, které chtějí rozumět mužskému světu.

Program probíhá hlavně online. Každý týden je zveřejněno video s inspirativním příběhem lektora a jeho video pro dané téma. V neděli pak probíhá živý webinář s lektorem na dané téma a také se dovíte úkol pro daný týden (ústně a také v přiloženém textovém dokumentu). Jednotlivé zastávky vytváří ucelenou sedmitýdenní cestu, která je díky úkolům pro každého hodně individuální. Moje téma v projektu je “Tělo a mužská síla”.

Součástí programu jsou i bonusová videa s dalšími muži, diskuzní fórum za účasti lektorů a také živé setkání v mužském kruhu na závěr.

Program Cesta pravého muže probíhal ve třech ročnících (v rocích 2013, 2014 a 2015) a účastnilo se ho kolem 2000 mužů. Program byl ukončen na začátku roku 2018.