Podmínky kurzů

Kurz je krátká akce (večer, přednáška…) nebo celodenní nebo několikadenní seminář.

Provozovatel kurzu je Martin Švihla – viz fakturační údaje a kontakt.

Účastníkem kurzu je každý, kdo udělá závaznou objednávku kurzu.

Objednávka kurzu se stává závaznou

  • pokud byla její závaznost potvrzena vzájemnou dohodou (písemně e-mailem),
  • pokud účastník uhradí alespoň část účastnického poplatku nebo
  • pokud účastník zahájí účast na kurzu.

Učiněním závazné objednávky souhlasí účastník se storno podmínkami a dalšími podmínkami uvedenými na této stránce.

Zrušení závazné objednávky a storno podmínky

  • Pokud zrušíte svoji závaznou objednávku více než 14 dní před zahájením kurzu, je zrušení bezplatné.
  • Pokud zrušíte svoji závaznou objednávku 14 dní až 4 dny před zahájením kurzu, vzniká vám povinnost uhradit storno poplatek ve výši 50 % z ceny akce.
  • Pokud zrušíte svoji závaznou objednávku 3 a méně dní před zahájením akce, vzniká vám povinnost uhradit storno poplatek ve výši 80 % z ceny akce.

Zrušení kurzu

Pořadatel kurzu si vyhrazuje právo z organizačních důvodů zrušit kurz nejméně 7 dní před zahájením akce. V takovém případě budou přihlášení účastníci bezodkladně informováni a budou jim vráceny účastnické poplatky v plné výši.

Ochrana osobních údajů

Více se dovíte v samostatném dokumentu Zásady zpracování a ochrany osobních údajů.

Změna podmínek

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek kurzů.