Aikido Management – ucelený koncept a nová témata

Kurzy pro firmy vedu od roku 2007 a během té doby se přirozeně mnoho věcí posunulo. Obsah kurzů je jednodušší a zároveň praktičtější a forma je srozumitelnější. Jednodenní kurz přestal stačit, a tak dnes kurzy trvají dva dny a můžou jít více do hloubky. Také se změnila cílová skupina a tím i atmosféra kurzů.

Hlavním tématem mých kurzů bylo od začátku konstruktivní řešení konfliktů. Avšak práce s konflikty vyžaduje další kvality – rovnováhu těla a mysli, stanovení své ceny i hranic, zvládání emocí, práce se svojí energií a časem, jasnou komunikaci…

Na každém kurzu dostala některá z těchto kvalit více pozornosti podle aktuálních potřeb skupiny. Letos ale dozrál čas a my jsme se rozhodli vypsat pro tato další témata samostatné kurzy.

Aikido Management už tedy není pouze “neobvyklý kurz řešení konfliktů”, ale ucelený koncept firemního vzdělávání, pokrývající kompetence manažera nebo lídra. Jedinečnost tohoto konceptu je jeho celostní přístup – na kurzech pracujeme nejen s teorií, ale také s emocemi a tělem. Tato kombinace umožnuje rychlejší učení a je základem pro hlubší a trvalejší změny.

Cílem konceptu Aikido Management je zlepšit naši schopnost pracovat s výzvami, kterým jako jednotlivci, firmy i celá společnost v současnosti čelíme. Abychom tyto výzvy ustáli a mohli přes ně vyrůst, potřebujeme objevit, kultivovat a používat náš skutečný lidský potenciál. Potřebujeme prozkoumat a integrovat všechny části naší osobnosti – mysl, srdce i tělo. Až propojení a synergie těchto tří složek z nás udělá autentické, ucelené, moudré a aktivní lidské bytosti, které budou schopny vytvářet svojí vizí i konáním lepší svět pro dnešek i pro budoucí generace.

Aktuálně nabízíme pět různých otevřených seminářů (jejich podrobný popis najdete níže):

 • Rovnováha těla a mysli – využívejte efektivně svoji mentální, emoční a fyzickou kapacitu
 • Energie pro život – udržujte, zvětšujte a kultivujte svůj energetický potenciál
 • Práce se strachem a hněvem – práce se stresem a s emocemi, jakými jsou tréma, strach a hněv
 • Konflikt jako příležitost – změnte každodenní konflikty na spolupráci a vítězství pro všechny strany
 • Jak vést lidi – projevte svoji autenticitu a přirozenou autoritu, komunikujte, inspirujte a veďte lidi kolem sebe

A samozřejmě – v rámci těchto témat si můžete objednat uzavřený kurz, který vytvoříme na míru vašemu týmu.

O seminářích

Semináře jsou jedinečné v tom, že jejich témata si prožijete na všech úrovních své osobnosti: mentálně, emočně i fyzicky. Prostor je věnován teoretickým konceptům i fyzickému zážitku při praktických cvičeních. Tato kombinace zapojení těla a mysli pomáhá pozitivní změny v pracovním i osobním životě převést do reality.

Semináře jsou navržené jako transformační – budete mít příležitost získat nové informace, ale také nastartovat osobní změnu nejen v tématu semináře.

Důležitou částí seminářů jsou i doporučení a techniky, pomocí kterých můžete pokračovat ve svém osobním rozvoji samostatně v každodenním životě.

Navíc si můžete po semináři domluvit individuální sezení s lektorem (30-45 minut), během kterého získáte zpětnou vazbu a doporučení “na míru” jen pro vás.

 

Témata kurzů

Rovnováha těla a mysli

Motto: Využívejte efektivně svoji mentální, emoční a fyzickou kapacitu a konejte priměřeně a s elegancí

Když je naše myšlení, cítění a konání v souladu, vzniká synergický efekt, který mnohonásobně převyšuje kapacitu pouhého intelektu. Když jste v tomto proudu, jste efektivní, jste v pravém čase na pravém místě a na situace reagujete přiměřeně a s elegancí. Není to zázrak pro vyvolené, ale kvalita, kterou můžete rozvíjet. Na kurzu vás naučíme, jak se do vašeho proudu dostat.

 

Co vám trénink přinese?

 • Porozumění základním složkám vaší osobnosti – myšlení, emocím a tělu – a jejich spolupráci.
 • Schopnost udržovat pohodu ve vašem vnitřním i vnějším pracovním prostoru (mentální, emoční i fyzická hygiena).
 • Větší vyrovnanost, rozhodnost, jednoznačnost, jasnost projevu…
 • Posílení přirozené autority, tedy schopnosti být sebou samým a zároveň být součástí plynutí okolního dění.
 • Schopnost spojit se a být v souladu se sebou samým, s tím co je kolem nás i s tím, co nás přesahuje.

 

 

Energie pro život

Motto: Udržujte, zvětšujte a kultivujte svůj energetický potenciál.

 

Vyčerpává vás vaše práce? Zapomněli jste odpočívat? Rozdáváte svoji energii a žádná nepřichází zpět? I maličkosti vás dokážou vyvést z rovnováhy? Tento seminář vám pomůže pochopit základní pravidla práce s vaší energií, objevit zdroje a nastolit rovnováhu mezi aktivitou a regenerací. V ideálním případě tak, že časem budete více a více aktivní a zároveň budete mít více a více energie.

TÉMATA JEDNOTLIVÝCH SEMINÁŘŮ
Rovnováha těla a mysli – využívejte efektivně svoji mentální, emoční a fyzickou kapacitu
Energie pro život – udržujte, zvětšujte a kultivujte svůj energetický potenciál
Práce se strachem a hněvem – práce se stresem a  emocemi jakými jsou tréma, strach a hněv
Konflikt jako příležitost – změnte každodenní konflikty na spolupráci a vítězství pro všechny strany
Jak vést lidi (Ztělesněný leader / Celistvý leadership / Celistvý lídr) – projevte svoji autenticitu a přirozenou autoritu, komunikujte, inspirujte a veďte lidi kolem sebe

 

Co vám trénink přinese?

 • Odhalení vlastních vzorců při nakládání s energií – co vám energii dává a kde se vám ztrácí. A proč.
 • Základní cvičení pro péči o svoji energii.
 • Objevení vašeho rytmu mezi aktivitou a regenerací.
 • Nový pohled na vaši vlastní hodnotu a nakládání s vaším časem (time-management).

 

Slovní spojení “práce s energií” může znít trochu mysticky. Avšak všechno, co budeme dělat bude ryze praktické a fyzicky uchopitelné. Jednoduchá dechová a energetická cvičení pocházejí hlavně z bojových umění, vysvětlující teorie se bude opírat o poznatky západní medicíny. Obsah semináře (teorie i praxe) je zaměřen na využití v každodenním pracovním a osobním životě.

 

Práce se strachem a hněvem

Motto: Naučte se pracovat se stresem a s emocemi, jakými jsou tréma, strach a vztek

 

Jaká je vaše reakce na nepohodlnou nebo ohrožující situaci? Ukryjete se do bezpečí, nebo děláte “ramena”? Dokážete rozeznat oprávněný strach od zbytečných obav? Dokážete projevit strach nebo hněv, když je potřeba a naopak, dát jim otěže, když vás omezují?

Strach i hněv jsou přirozenou a často užitečnou součástí našich životů. Na kurzu se naučíte tyto dvě základné emoce rozpoznávat a pracovat s nimi tak, aby vás limitovaly co nejméně. Osvojíte si cvičení, která vám pomůžou zvládat změny a stres každodenního života.

V neposlední řadě se také naučíte používat svůj strach a hněv jako vodítko, které vám pomůže posouvat vaše limity plynule a bez zbytečných dramatů.

 

Co vám trénink přinese?

 • Seznámíte se se strachem a hněvem a základními lidskými reakcemi na ohrožení.
 • Začnete rozeznávat strachy a naučíte se posoudit jejich oprávněnost a intenzitu ohrožení.
 • Naučíte se praktické techniky zvládání vlastního strachu, trémy nebo hněvu.
 • Naučíte se, jak reagovat, když je v zajetí těchto emocích někdo druhý.
 • Objevíte zdroje, které vám pomůžou čelit stresu v dlouhodobém horizontu.
 • Odhalíte pozitivní stránku strachu a hněvu a naučíte se ji využívat pro svůj vlastní rozvoj.

 

 

Konflikt jako příležitost

Motto: Podívejte se na konflikt jako na běžnou, důležitou a zároveň i přínosnou součást svého života.

 

Máte z konfliktů strach nebo je často zbytečně hrotíte? Naučte se změnit každodenní konflikty na příležitost pro zlepšení vztahů nebo systémů, kterých jste součástí (pracovní týmy, firmy, organizace, rodina…).

 

Co vám trénink přinese?

 • začnete se dívat na pracovní i osobní konflikty jako možnost zlepšit danou situaci/stav/vztah
 • naučíte se předcházet konfliktům nebo je konstruktivně řešit
 • najdete svoji rovnováhu a naučíte se, jak se k ní vracet
 • posílíte schopnost jednat vyrovnaně ze svého středu a vymezit a udržovat své hranice
 • schopnost podívat se na protistranu nezaujatě a s nadhledem
 • naučíte se různé strategie řešení konfliktu
 • naučíte se používat win-win strategii v komunikaci a ve spolupráci s kolegy/partnery

 

 

Jak vést lidi

Motto: Projevte svoji autenticitu a přirozenou autoritu, komunikujte, inspirujte a veďte lidi kolem sebe – budte autentickým a celistvým lídrem

 

Důvěryhodnost, přirozená autorita, empatie, rozhodnost, moudrost, schopnost naslouchat, konat a inspirovat druhé jsou pro lídry velmi důležité kvality. Většina lidí si myslí, že dobrý lídr se s těmito kvalitami musí narodit. Avšak opak je pravdou – tyto kvality se můžeme naučit a následně je posilovat a kultivovat. Na tomto kurzu vám ukážeme, jak to můžete cvičit, a tak se stávat čím dál tím lepším lídrem.

Lídrem, který vede sám sebe a následně druhé. Nejen k větší hojnosti, ale také k vědomější a vyrovnanější budoucnosti celé společnosti.

 

Co vám trénink přinese?

 • Pochopení důležitosti souladu vašeho myšlení, emocí a konání při vedení lidí.
 • Neobvyklý pohled na kvality, které jako lídr potřebujete. A praktický návod, jak tyto kvality rozvíjet.
 • Schopnost naslouchat i prezentovat svůj postoj.
 • Schopnost vnímat potenciál a omezení druhých lidí.
 • Cvičení, která můžete pro svůj rozvoj používat v běžném životě.

 

Pro koho jsou kurzy určeny?

V kurzech nenabízíme jednotný manuál pro všechny, ale prostor, kde můžete rozvíjet svoji vlastní jedinečnost. Z toho důvodu jsou semináře určeny pro lidi, kteří jsou špičkou ve svém oboru nebo se špičkou stát chtějí (např. lídry, manažery, politiky, obchodníky). Konkrétní obor není důležitý, avšak kurzy jsou obzvláště hodné pro lidi, kteří ve své práci přicházejí do styku s jinými lidmi.

 

Nejvíce z kurzů těží lidé s určitou životní zkušeností, kteří zvládli základy své profese a vědí, že poučky z učebnic mají ve skutečné praxi pouze omezené použití.

 

Pro využití potenciálu kurzů je ideální, pokud:

 • máte vlastní zážitek s tím, že ne všechno je tak, jak si myslíte,
 • chápete, že kvalita toho co děláte, je přímo závislá od toho, jakým jste člověkem a
 • chcete aktivně pracovat na svém rozvoji.

 

 

Nejbližší semináře Aikido Managementu

Pokud vás koncept a témata seminářů zaujali, podívejte se na nejbližší vypsané termíny: