Aikido Management

Aikido Management je ucelený koncept firemního vzdělávání a osobního rozvoje. Jedinečnost tohoto konceptu je jeho celostní přístup – na kurzech pracujeme nejen s teorií, ale také s emocemi a tělem. Tato kombinace zapojení těla a mysli pomáhá pozitivní změny v pracovním i osobním životě převést do reality.

Aikido Management jsem vytvořil, aby se lidé, kteří necvičí aikido, mohli naučit využívat principy aikido ve svém osobním i pracovním životě. Systém rozvíjí osobnostní kvality (rovnováha, vnímavost, záměr, přirozená autorita…), komunikační dovednosti a různé strategie spolupráce, řešení konfliktů a vedení lidí. Od roku 2007 kurzy prošlo několik stovkek lidí z mnoha různých profesních oblastí.

Kurzy jsou zaměřeny prakticky – kombinují jednoduchá fyzická cvičení, principy bojového umění aikido, dramatické postupy a komunikační hry tak, aby účastníci zažili jednotlivé aspekty konfliktních situací na vlastní kůži – nejen intelektuálně, ale i fyzicky.

Cílem kurzů je předat účastníkům zkušenosti a jednoduché techniky, které jim pomůžou zlepšit vztah ke konfliktu v každodenním životě.

Aktuálně nabízím 5 typů otevřených dvoudenních seminářů nebo pravidelné dvouhodinové večery v pražském HUBu. Tématy jsou například rovnováha těla a mysli, práce s vlastní energií, porozumění a zvládání základních emocí, konstruktivní řešení každodenních konfliktů i vedení lidí. Nejbližší termíny najdete v kalendáři níže.

Pro celé pracovní týmy nabízím kurzy „na míru“ podle jejich potřeb. Prvky Aikido Managementu používám také v praxi – s lidmi, kteří spolupracují na mých projektech.

Blížící se večery Aikido Management

Osobní hranice (Večer Aikido Management) @ Studio Designuj.cz | Praha | Hlavní město Praha | Česká republika
Další ze série večerů Aikido Management-u, tentokrát na téma Udržování osobních hranic. Osobní hranice nám pomáhají budovat vztahy, ve kterých[...]
Základy pracovní hygieny (Večer Aikido Management) @ Studio Designuj.cz | Praha | Hlavní město Praha | Česká republika
Další ze série večerů Aikido Management-u, tentokrát na téma základy pracovní hygieny. Jak nastavit náš pracovní prostor, čas i vztahy[...]

Blížící se semináře Aikido Management

Konflikt jako příležitost (Seminář Aikido Management) @ Studio Itaka | Praha | Hlavní město Praha | Česká republika
Podívejte se na konflikt jako na běžnou, důležitou a zároveň i přínosnou součást svého života. Máte z konfliktů strach nebo[...]
Energie pro život (Seminář Aikido Managementu) @ Studio Itaka | Praha | Hlavní město Praha | Česká republika
Vyčerpává vás vaše práce? Zapomněli jste odpočívat? Rozdáváte svoji energii a žádná nepřichází zpět? I maličkosti vás dokážou vyvést z[...]