Aikido Management

Aikido Management je ucelený koncept firemního vzdělávání a osobního rozvoje. Jedinečnost tohoto konceptu je jeho celostní přístup – na kurzech pracujeme nejen s teorií, ale také s emocemi a tělem. Tato kombinace zapojení těla a mysli pomáhá pozitivní změny v pracovním i osobním životě převést do reality.

Aikido Management jsem vytvořil, aby se lidé, kteří necvičí aikido, mohli naučit využívat principy aikido ve svém osobním i pracovním životě. Systém rozvíjí osobnostní kvality (rovnováha, vnímavost, záměr, přirozená autorita…), komunikační dovednosti a různé strategie spolupráce, řešení konfliktů a vedení lidí. Od roku 2007 kurzy prošlo několik stovkek lidí z mnoha různých profesních oblastí.

Kurzy jsou zaměřeny prakticky – kombinují jednoduchá fyzická cvičení, principy bojového umění aikido, dramatické postupy a komunikační hry tak, aby účastníci zažili jednotlivé aspekty konfliktních situací na vlastní kůži – nejen intelektuálně, ale i fyzicky.

Cílem kurzů je předat účastníkům zkušenosti a jednoduché techniky, které jim pomůžou zlepšit vztah ke konfliktu v každodenním životě.

Aktuálně nabízím 5 typů otevřených dvoudenních seminářů nebo pravidelné dvouhodinové večery v pražském HUBu. Tématy jsou například rovnováha těla a mysli, práce s vlastní energií, porozumění a zvládání základních emocí, konstruktivní řešení každodenních konfliktů i vedení lidí. Nejbližší termíny najdete v kalendáři níže.

Pro celé pracovní týmy nabízím kurzy „na míru“ podle jejich potřeb. Prvky Aikido Managementu používám také v praxi – s lidmi, kteří spolupracují na mých projektech.

Blížící se večery Aikido Management

Dub 11 @ 18:00 – 21:00
Pracovat v pohodlí @ Prostor 8 | Česko
Jak nastavit náš pracovní prostor, čas i vztahy tak, abychom pracovali efektivně a zároveň nás práce a měli jsme z[...]
Kvě 9 @ 18:00 – 21:00
Vyčistit si hlavu @ Prostor 8 | Česko
Jednoduchá duševní hygiena pro profesionální a osobní život – tak, aby se nám po náročném dni dobře usínalo a ráno[...]
Kvě 12 @ 9:30 – Kvě 13 @ 16:30
Emoce (zážitkový seminář pro tělo a mysl) @ Prostor 8 | Česko
Emoce – jak jim rozumět, jak je zvládat a jak je kultivovaně komunikovat? Jaká je vaše reakce na nepohodlnou nebo[...]
Užívat si života (+ posezení na konec sezóny) @ Prostor 8 | Česko
Když jsme v souladu se sebou a s tím co se děje kolem, jsme v proudu. Všechno plyne jak má,[...]

Blížící se semináře Aikido Management